VBM-Businessclub te gast bij kinderopvang 2Samen

Op 18 november jl. vond de netwerkbijeenkomst “Diversiteit aan de Top” plaatst die de VBM Businessclub in samenwerking met ATANA, een zusterorganisatie van de VBM-BC en de gemeente Den Haag had georganiseerd. Bekijk de foto’s »

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe bijeenkomst vindt plaats in een prachtige nieuwe locatie van 2Samen, in de gymzaal van de kinderopvang de 2 Giraffen. 2 turnbokken en een springkast vormden het decor voor deze avond.
Voorzitter van de VBM-Businessclub Kaushilya Budhu Lall opent de avond met een welkomstwoord aan de aanwezige “Atanezen” en “VBMers”. Zij introduceert Professor Ruben Gowricharn, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en tevens lid van het Comité van Aanbeveling van de VBM-BC. Hij vertelt hierna over het nut van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK), ook bekend als de Promotiekamer.  Deze organisatie leidt werkende mensen met diverse nationaliteiten op tot doctoren in de wetenschap in een opleidingstraject van ongeveer 5 jaar.
De Promotiekamer is kort gezegd een kraamkamer voor doctoren. Deze doctoren vervullen daarnaast vaak een bestuursfunctie.
Gastheer Wim van Ogtrop, directeur 2Samen Kinderopvang, neemt het stokje over.
2Samen Kinderopvang is de grootste kinderopvang organisatie in Den Haag.  2Samen onderkent het belang van diversiteit in de organisatie en heeft dit hoog op de agenda gezet. In de Raad van Toezicht is de man / vrouwverhouding goed (2 vrouwen + 3 mannen), maar is nog niemand met een allochtone achtergrond vertegenwoordigd, terwijl de ruim 700 medewerkers veelal een allochtone achtergrond hebben.

Hoofdthema van de avond is hoe we er met de maatschappelijke organisaties gezamenlijk voor kunnen zorgen dat besturen en raden van toezicht meer een afspiegeling gaan vormen van de samenleving.

Voordat de Paneldiscussie start o.l.v. Richtje Sybesma, directeur ATANA, vertelt zij kort dat ATANA 14 jaar bestaat.  ATANA traint bestuurders met een bi-culturele achtergrond. Zij hebben nu het project “Diversiteit aan de top”.
Aan de paneldiscussie doen mee:

    • Wim van Ogtrop, directeur 2Samen Kinderopvang
    • Jaswina Bihari-Elahi, docent Haagse Hogeschool en bestuurslid bij Theater De Vaillant én eigenaar van een dansschool
    • Newal Çiftçi, advocaat, bestuurslid bij Stichting Vitalis en voorzitter bij de Stichting Fair Trial Watch

Richtje stelt: “waarom wordt er bij het aannemen van bestuursleden niet scherper keuzes gemaakt voor diversiteit?”
Jaswina: “Niet afwachten, maar gericht op zoek gaan”. Zij is van mening dat het beleid actief gericht moet zijn op diversiteit.
Theater Vaillant is een goed voorbeeld van een divers bestuur.
Wim: “Raden van Toezicht hebben hier zelf een rol in.”
Er ontstaat een levendige discussie met goede input vanuit de zaal.
Belangrijke zaken komen vanuit de zaal naar voren zoals het belang van een “actieve houding”. Men is de passieve houding moe, zo blijkt.
Een bestuurder van VO Haaglanden stelt zijn functie ter beschikking voor een bi-culturele bestuurder!
Newan stelt dat meer dan 50% van de Haagse bevolking allochtoon is. “Je bent diversiteit verplicht aan je inwoners.”
Iedere organisatie zal diversiteit in huis moeten halen anders hebben zij over een tijd geen bestaansrecht meer.
Ook wordt geopperd dat diversiteit opgenomen zou kunnen worden in het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
De wil om te veranderen moet er zijn.
Pierre Heijnen, o.a. oud voorzitter van de VBM-Businessclub, wordt deze avond door diverse mensen genoemd als pionier op het gebied van diversiteit.
Na deze levendige discussie vraagt Richtje tot slot de “gouden tip” aan Wim.
Wim: “Geef niet op, het komt goed!”

De discussie wordt afgesloten met een act van comedian Farbod (geboren in Iran).
Hij start met een fysieke warming up met het publiek, waarmee hij de lachers direct op zijn hand krijgt.
Farbod geeft een korte comedyshow, waarin hij ons op humoristisch wijze over zijn familieachtergrond vertelt.  Zijn ouders wilden dat hij arts werd, maar lachen is ook een medicijn, dus werd hij comedian.

Wachtend in de rij voor het heerlijke Indisch buffet van Tri Tunggal start het informele netwerken al. Pratend met bekende en nog onbekende gasten zijn de reacties duidelijk. Het was weer een bijzonder geslaagde avond.

Sylvia Wittmer