VBM-Businessclub op bezoek bij Siemens Nederland N.V.

Een kijkje in de keuken van deze multinational

Op 29 oktober was de VBM-Businessclub te gast op het hoofdkantoor van Siemens. Bekijk de foto’s »

Voorzitter van de VBM-Businessclub Kaushilya Budhu Lall opende de avond met een welkomstwoord, waarbij zij met name ereburger van Den Haag Johan Chandoe en oud voorzitter van de VBM-Businessclub Pierre Heijnen verwelkomde. Tevens wist Kaushilya te melden dat er 10 nieuwe leden ingeschreven zijn, waarna spontaan uit de zaal een 11de nieuw lid zich aanmeldde.

De aftrap van de presentatie werd gedaan door de heer Remi Smeets,  directeur HR Siemens Nederland N.V. en tevens lid Comité van Aanbeveling van de VBM-Businessclub.

De heer Smeets introduceerde Siemens als het bedrijf bekend van de wasmachines, maar beloofde ons dat wij na de presentatie een breder beeld zouden hebben van zijn bedrijf. Met een jaaromzet van meer dan 1 miljard en 2300 medewerkers in Nederland is Siemens een grote speler in de business to business markt.

De heer Jan Plak, innovatie-manager, startte met een filmpje “The Future Needs Pioneers” dat een impressie geeft van de activiteiten van Siemens. Deze activiteiten strekken zich uit van het fabriceren van wasmachines, verkeerslichten tot aan windmolenparken en apparatuur en software voor de gezondheidszorg. Centraal bij al deze activiteiten staat het zoeken naar duurzame oplossingen. Denk aan het gebruik van wind, biomassa, hydro elektriciteit. Het project Gemini, het offshore windmolenpark in de Noordzee is hier een goed voorbeeld van. Maar ook een energie zuinige tram voor de HTM is in aantocht.

De heer Plak legde het gezelschap uit dat de 4de industriële revolutie in aantocht is en hierbij vormt de achterblijvende instroom van technisch geschoolde jongeren een serieus probleem. Siemens werkt er hard aan met programma’s toegespitst op jongeren om dit tij te keren.

Met name de getoonde filmpjes waarin de innovatiekracht van Siemens getoond werd, spraken tot de verbeelding.

De heer Louis Bekker, programma manager onderwijs en city accountmanager (Amsterdam) bij Siemens legde het belang van het spotten van trends uit, want trends leiden naar de toekomst. Zijn speerpunt is de leefbaarheid in de wijk,  het creëren van duurzame wijken, zodat er uiteindelijk een “stad in balans” kan ontstaat.  Een stad zonder afval, met een schone lucht en weerbaarheid bij rampen lijkt onbereikbaar, maar met de inzet van o.a. duurzame energie en intelligent design is dit mogelijk.

Het is deze avond duidelijk geworden: Siemens denkt mee over onze toekomst!

De heren van Siemens werden door Daniella Gidaly, secretaris van de VBM-Businessclub hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid en  presentaties. Zij kregen het toepasselijke en écht Haagse boekje uitgereikt “Haagse Wijsheden”.

Hierna werden de gasten onthaald op een heerlijk, gevarieerd buffet en kon het netwerken beginnen.

 

Sylvia Wittmer