Samen werken aan bereikbaarheid

Op 25 juni waren de leden van VBM businessclub uitgenodigd bij de ANWB. Het enthousiasme voor deze bijeenkomst was zo groot, dat een aantal leden op een wachtlijst moesten worden geplaatst. De bijeenkomst had een verrassende start: Voorzitter Pierre Heijnen kondigde zijn vertrek aan na zeven jaar. Per 1 september wordt hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Mondriaan, een functie die zich niet laat verenigen met het bestuurslidmaatschap van een Business club. Het goede nieuws is dat het gelukt is na enig aandringen onze vice-voorzitster, Kaushilya Budhulall te overtuigen hem op te volgen.

 Niet alleen werden we vervolgens getrakteerd op een interessant verhaal van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Guido van Woerkom, we kregen ook de gelegenheid Peter Smit, de Haagse wethouder van Verkeer en Vervoer te ondervragen over het Haagse beleid op het gebied van bereikbaarheid en parkeren.

 Guido nam ons mee terug naar het begin van de ANWB; ouderen onder ons herinnerden zich met weemoed de Wegenwacht in de vierkante Renaultjes4. Vandaag de dag is ANWB 130 jaar jong and alive en kicking. Met meer dan 4 miljoen leden, 4500 medewerkers and een omzet van meer dan € 1 miljard is ANWB nog steeds de voorloper die bijvoorbeeld een traumahelikopter gaat exploiteren als niemand anders dat durft om vervolgens veel navolging te krijgen. Het motto van ANWB is samen. Guido wist ANWB zo professioneel en capabel neer te zetten dat een aantal leden de wens uitspraken de ANWB ook de leiding van de NS te geven. Dit was een mooi bruggetje naar de Haagse wethouder die, toen de NS Den Haag uit de spoorverbinding naar Brussel schrapte, besloot dan maar een eigen spoorverbinding te gaan exploiteren. Passie voor de bereikbaarheid van Den Haag kan Peter Smit niet ontzegd worden.

 Het eten verzorgd door Brasserie Buitenhof matchte het hoge niveau van de sprekers. Om 21.00 was het feest nog in volle gang.

 De volgende bijeenkomst zal in augustus plaatsvinden, zo snel als meer bekend is, zullen we u daarover informeren. Noteer alvast:

 ING 24 sept

Lancyr en Aegon 31 oktober

Resto van Harte 17 december (waar u bediend zal worden door uw eigen bestuur!)

 Tot snel en goede vakantie toegewenst door het bestuur.