VBM te gast bij Werkgeversservicepunt Den Haag

Op 3 december j.l. vond de bijeenkomst van de VBM-Businessclub plaats bij het Werkgeversservicepunt Den Haag met het thema ‘’Opdrachten gegund krijgen middels netwerken’’

Wat kan het Werkgeversservicepunt voor u als ondernemer betekenen? Goed personeel is de basis van uw succes als ondernemer. Het selecteren of het vinden van gemotiveerd lager en middelbaar opgeleid personeel neemt veel tijd in beslag. Het Werkgeversservicepunt Den Haag helpt u daarbij, met maatwerk en praktische oplossingen. Voor u als ondernemer is deze dienstverlening kosteloos. U krijgt uw persoonlijke accountmanager met kennis over uw branche. Meer info op: wsphaaglanden-zhc.nl.

Het ontvangst in het kantoor aan de Binckhorstlaan is erg welkom. De gasten worden ontvangen met een welkomstdrankje en er wordt heerlijk fingerfood geserveerd in het bedrijfsrestaurant.  De gastenlijst is samengesteld uit leden van de VBM-Businessclub en relaties van het Werkgeversservicepunt.  Ook tijdens het ontvangst wordt er al volop genetwerkt!

Rob de Rooij, manager Markt, Projecten en Innovatie van het Werkgeversservicepunt heet alle gasten van harte welkom.  Hij vertelt trots te zijn dat wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze avond zal openen.
Wethouder Baldewsingh neemt graag het woord. Hij heet iedereen welkom en steekt direct van wal.
Hij zoekt partners! Partners voor het creëren van werk in Den Haag. Wij zitten nu in een transitieperiode, als overgang naar een sterkere economie, maar de cijfers liegen niet, zo vertelt hij.  Er zijn 42.000 werkzoekenden in Den Haag . Dit is  een werkeloosheidscijfer van 17,7 % en is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft onder meer te maken met het teruglopen van het aantal ambtenarenbanen. Daarom moet er gezocht worden naar werk in andere sectoren.
Wethouder Baldewsingh roept op om “werk van werk” te maken. Het doel van de gemeente Den Haag is de komende jaren 10.000 banen te realiseren.

De gemeente Den Haag zet met name in op de meer kwetsbare groepen, zoals jongeren en de groep “onzichtbare jongeren”, waarvan 60% geen startkwalificatie heeft.  Ook  mensen met een arbeidsbeperking krijgen extra aandacht.

Op de in september gehouden WERKTop hebben de gemeente en ruim 30 werkgevers afgesproken dat er 2.300 werk- en stageplekken bij komen. De WERKtop is een succesvol begin om meer afspraken te maken met werkgevers.

Het Haags college is ambitieus. Zij streeft naar een bestaanszekerheid voor iedereen, mede door een goed armoedebeleid voor 44.000 huishoudens in onze stad. Wethouder Baldewsingh benadrukt het belang van “ouderwets solidair zijn”. Het gaat om verbinding maken, zegt hij.  Met elkaar zorgen dat mensen in de sociale lift kunnen stappen. “U kunt als ondernemer ook een halve baan aanbieden”.

Rob de Rooij bedankt wethouder Baldewsingh hartelijk voor zijn speech en hij introduceert hierna de voorzitter van de VBM-Businessclub, Kaushilya Budhu Lall.

De voorzitter bedankt ook wethouder Baldewsingh voor zijn motiverende verhaal en zij dankt het Werkgeversservicepunt voor het ontvangst van de VBM-Businessclub.  De voorzitter nodigt alle gasten uit op de VBM-Businessclub nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari a.s. in het stadhuis.

Hierna introduceert Rob de Rooij Miriam Notten, eigenaar van La Red Netwerkend Werken.

Miriam Notten stelt zichzelf en  haar bedrijf voor. Al meer dan 12 jaar helpt haar bedrijf een grote, brede klantenkring de vele duizenden sociale contacten van hun medewerkers voor zich te laten renderen.
Miriam legt kort de missie van haar bedrijf La Red uit aan de hand van een aantal slides (zie ook de foto’s van deze bijeenkomst hieronder). Het sociale verkeer ziet zij als de motor van de maatschappij en daarom wil zij het sociale weer voorop krijgen in het zakelijke verkeer. Privé weet je wie je voor een vraag of klus moet benaderen, legt zij uit. Zakelijk werkt dat ook zo! Zet dat in!

Ook geeft Miriam direct een volgende tip. Stel jezelf eens anders voor dan met je naam en je bedrijfsnaam, zoals wij in Nederland zo gewend zijn. Noem je naam en daarna bijvoorbeeld je hobby of je interesse! Je onderscheidt je hierdoor en hebt direct een gespreksonderwerp.
Stel jezelf de vragen: “Wat kun je? Wie ken je? Wat kan je ermee?”
Met het netwerk om je heen kun je het verschil maken, stelt Mirjam.
Nog een belangrijke tip van Mirjam: “wees nieuwsgierig!”
Het gaat ook in het zakelijk verkeer om “gunnen en geven”. Vanuit de menselijke natuur willen wij graag helpen, dus “geef” dan “ontvang” je, is haar advies.

Miriam geeft hierna het startschot voor de interactieve workshop. Iedereen krijgt 5 minuten om contact te leggen met een tafelgenoot. Deze tafelgenoot wordt je “netwerkmaatje” voor de rest van de avond. Op het uitgedeelde netwerkverlanglijstje noteert iedereen zijn naam en zijn wens in termen van advies, bepaalde kennis of het zoeken naar contacten in bijvoorbeeld een bepaalde branche.  Als het netwerkverlanglijstje van je netwerkmaatje duidelijk is, is de opdracht om tijdens het diner de andere aanwezigen te benaderen met de wens van je netwerkmaatje. Een pittige opdracht, omdat de wensen zeer divers zijn: van het zoeken naar contacten in de ongediertebestrijding tot stageplaatsen voor jongeren met een detentieachtergrond.

Mede door de inspirerende en enthousiaste kennissessie van Mirjam, gaan de deelnemers vol enthousiasme aan de gang met hun opdracht tijdens het overheerlijke Indische buffet.
Dit buffet is geheel verzorgd door de medewerkers van het Werkgeversservicepunt. Het bedienend personeel bestaat uit mensen die door het Werkgeversservicepunt getraind worden om zo met een goede kwalificatie op de arbeidsmarkt ingezet te kunnen worden. En zij maken allemaal een goede indruk op de gasten.
Ook door het bediend personeel wordt er genetwerkt. Eén trainee blijkt al een flinke stapel visitekaartjes te hebben ontvangen van de gasten.
Zo blijkt dat naast de gasten, de trainees van het Werkgeversservicepunt ook hun voordeel hebben gedaan met deze informatieve, interactieve bijeenkomst!

Deze laatste bijeenkomst van het jaar mag wederom bestempeld worden als succesvol. Op naar het volgend jaar!

Sylvia Wittmer

Foto’s