Kijkje in de keuken van het Venduehuis der Notarissen

venduehuis_600

Op 21 april j.l. vond de bijeenkomst van de VBM-Businessclub plaats in het Venduehuis der Notarissen. Hét toonaangevende veilinghuis in Den Haag en omgeving, is gevestigd in de voormalige burgemeesterswoning aan de Nobelstraat. Deze straat dankt haar naam aan de nobele lieden die er vanaf de 15e eeuw woonden, niet aan de uitvinder van het dynamiet. Foto’s, zie onderaan.

De leden van de VBM-BC worden hartelijk ontvangen door mevrouw drs. Philomeen van ’t Hooft (Public Relations). Na een drankje in de Aktekamer worden de aanwezigen ontvangen in de Nobelzaal, (de notabelenkamer) voor een presentatie.

Voorzitter van de VBM-Businessclub Kaushilya Budhu Lall opent de avond met een welkomstwoord. Zij dankt het Venduehuis hartelijk voor het ontvangst en zij spreekt haar speciale dank uit aan Philomeen van ’t Hooft voor het mede organiseren van de avond.

Dhr. Peter Meefout, interim directeur neemt het woord over. Hij heet iedereen welkom namens het Venduehuis der Notarissen. Peter Meefout onderstreept het belang van een businessclub als ontmoetingsplaats voor ondernemers, waar men kan leren van elkaar en zaken kan doen met elkaar. Ook was hij verrast te horen dat de naam VBM-Businessclub ontleend is aan het Volksbuurtmuseum (VBM) in het Schilderswijk.
Peter Meefout vertelt dat het Venduehuis bestaat sinds 1812 en er onroerende zaken, maar ook roerende zaken geveild worden. Eén keer per maand worden er panden geveild.
Ook blijkt de Voorjaarsveiling net ingericht te zijn met o.a. sculpturen, schilderijen, antiek, glaswerk en zilverwerk.

Peter Meefout introduceert dhr. drs. Chris Vellinga, adjunct-directeur én veilingmeester, gespecialiseerd in schilderijen.

Chris Vellinga vertelt dat er naast veilingen ook taxaties worden verzorgd voor nalatenschappen en verzekeringen. De notarissen zijn eigenaar van het Venduehuis. Dit is naar een oude wet van Napoleon.
In 1846 werd voor de eerste keer onroerend goed geveild.
Vol enthousiasme toont Chris foto’s van schilderijen met een verhaal.
Met de snelheid van een veilingmeester neemt Chris de toehoorders mee door de geschiedenis van het veilinghuis en de bijzondere schilderijen die de afgelopen 2 eeuwen zijn geveild, zoals het schilderij “Meisje met de parel” van Vermeer. Het nu wereldberoemde 17de eeuwse schilderij werd in 1881 geveild voor 2 gulden 30 (!) en is later geschonken aan het Mauritshuis. Inmiddels is geconstateerd dat “de parel” geen parel is, maar de naam van het schilderij zal nooit veranderen.
Chris’ verhaal gaat verder via de executieverkoop van Panorama Mesdag in 1886 naar een bijzondere tekening met onderaan een Russisch teken. Dit bleek het originele teken van Tsaar Nicolaas te zijn.

Via de 19de eeuwse kunst, waar in 2007 / 2008 nog hoge prijzen voor werden betaald, komen we via de Haagse School bij de moderne kunst aan.
Chris vertelt dat er op de kunstmarkt de afgelopen jaren veel is veranderd en dat de prijzen voor veel oude werken zijn gekelderd.
De moderne kunst doet het echter goed, met name de “Zero Beweging”.

Veel van de door het Venduehuis verkochte schilderijen komen in een museum terecht, zoals een aantal Balinese schilderijen die nu op Bali in een museum te bewonderen zijn.
Naast de kunstveiling wordt ook een curiosaveiling gehouden, waar men aantrekkelijke verzamelaarsobjecten vindt voor betaalbare prijzen.

Chris sluit de presentatie af met de opmerking dat de VBM-Businessclub weliswaar  de meest kleurrijke businessclub van Den Haag is, maar dat het Venduehuis het meest kleurrijke venduehuis is. Waarna hij iedereen uitnodigt om deel te nemen aan de geplande rondleiding langs de net ingerichte Voorjaarscollectie.
De voor- en najaarsveilingen vormen het hoogtepunt van het veilingseizoen.  Het hoge kwaliteitsniveau van deze veilingen mag ook altijd rekenen op internationale aandacht, met name Chinese bieders.

Tijdens de rondleiding langs de Voorjaarscollectie blijkt dat je óók wijzer kan worden van de achterkant van een schilderij!

Via een schilderij van Westerik, een totempaal van Jan Wolkers, Balinese schilderkunst en een vitrine met glaskunst, eindigen we bij de vitrines met Hollands porselein.  Peter weet nog te vertellen dat een Hollands servies uit de 18de eeuw net “ontmaskerd” is. Het blijkt een replica te zijn!

(Zie voor meer informatie: http://www.venduehuis.com/)

De leden van de VBM-Businessclub waren uitgenodigd om een bijzonder stuk mee te nemen om door de experts van het Venduehuis te laten taxeren.

Dhr. Matthieu de Borst, zoon van ons befaamde, inmiddels overleden lid Piet de Borst heeft een schilderij meegenomen van de schilder Henk van Leeuwen. Het blijkt een winterschilderij uit de laat 30er jaren en Chris Vellinga stelt de veilingwaarde op € 500,- à € 700,-. Hij merkt hierbij op dat het schilderij na schoongemaakt te zijn in de kunsthandel wel € 1500,- kan opbrengen.

Tijdens de rondleiding blijken veel leden van VBM-Businessclub verzamelaar en grote kenner te zijn op een specifiek gebied. Zo leren we elkaar op een heel andere manier kennen wat aanleiding is tot zeer boeiende gesprekken.

De informatieve avond wordt afgesloten met een heerlijk buffet van restaurant Babbilage. (http://www.babbilage.nl/)

Tussen de kunstwerken te mogen eten en te netwerken is een exclusieve belevenis, die door de leden van de VBM-Businessclub en hun introducés zeer op prijs wordt gesteld.

Sylvia Wittmer

Foto’s