Duurzaam inkopen

De gemeente Den Haag doet een onderzoek naar de wijze waarop zij duurzaam inkoopt. De gemeente streeft ernaar in 2015 de benodigde producten, diensten en werken 100% duurzaam in te kopen. Via deze e-mail verzoeken wij u vriendelijk aan dit onderzoek uw bijdrage te willen leveren door middel van het invullen van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt uitgezet onder Haagse ondernemers.  

Aanleiding voor het onderzoek is de bij overheid en bedrijfsleven breed levende wens het duurzaam en innovatief inkopen professioneler in te richten. Ook heeft de gemeenteraad de wens geuit hierover met het college te spreken. Ter voorbereiding voert gemeente een intern onderzoek uit en verneemt via deze vragenlijst graag ook uw ervaringen.

 De gemeente Den Haag probeert verbetermogelijkheden voor het inkoopproces in kaart te krijgen en wil Haagse leveranciers een faire kans bieden aan de gemeente te leveren.

Met uw antwoorden helpt u de gemeente en daarmee ook uzelf.

De vragenlijst kunt u gedurende de hele maand mei invullen door onderstaand link te klikken:

https://www.surveymonkey.com/s/enquete-duurzaam-inkopen

De gemeente Den Haag hoopt op uw medewerking.