Auteursrecht en kunst in uw communicatie

Stel u bent ondernemer en een liefhebber van kunst. U schaft voor uw bedrijf een fraai beeldhouwwerk aan bij een bekende kunstenaar. U plaatst het beeld in uw bedrijfshal. Hoe zit het met het auteursrecht?

Auteursrecht
Uw reclamebureau oppert dat het wellicht een leuk idee zou zijn om een afbeelding van het beeldhouwwerk op uw briefpapier af te drukken. Zo krijgen uw brieven meer aandacht. Op dat moment komt de vraag aan de orde of u het recht heeft om het kunstwerk op deze manier af te beelden. Het antwoord is eenvoudig: u mag dit niet. Althans niet zonder de toestemming van de kunstenaar. De aankoop van een kunstwerk brengt namelijk geen overdracht van auteursrecht met zich mee. De kunstenaar is dus, ondanks de verkoop, nog steeds de auteursrechthebbende van het werk. De Auteurswet bepaalt dat de maker van een werk het uitsluitend recht heeft om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. In dit geval zou het afdrukken van een afbeelding van het beeldhouwwerk op uw briefpapier een verveelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde werk opleveren. Dat mag dus alleen met toestemming van de kunstenaar.

‘Minimis-gebruik’

Wat nu als in een TV-spotje voor uw bedrijf de hal van uw pand in beeld komt met daarin het betreffende beeldhouwwerk? Ook dit betreft een verveelvoudiging, namelijk op film. Heeft u ook hiervoor de toestemming van de kunstenaar nodig? Dat hangt ervan af. De Auteurswet geeft een specifieke regeling ten aanzien van wat men noemt ‘de minimis-gebruik’. Het is toegestaan een auteursrechtelijk beschermd werk incidenteel als een onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk te verwerken. De eerste voorwaarde is dat het moet gaan om een incidentele verwerking. De tweede voorwaarde is dat het moet gaan om een verwerking van ondergeschikte betekenis in een ander groter werk. Voor de vraag of het gebruik in een TV-spotje is toegestaan, is dus relevant of dit min of meer terloops gebeurt en hoelang het betreffende werk in beeld is.

U ziet het: ook op het terrein van de schone kunsten gelden de nodige juridische regels waar u rekening mee dient te houden.
Wilt u meer weten over Auteursrecht, Merkrecht, Patentrecht en andere vormen van Intellectuele eigendom? Neem gerust vrijblijvend contact op met mr. Luuk Jonker, e-mail: ljonker@hollapoelman.nl

www.hollapoelman.nl