Workshop omgaan met cultuurverschillen in het bedrijfsleven

In deze praktische training krijgt u handvatten aangereikt voor het omgaan met uw cliënten of collega’s die een andere culturele achtergrond hebben. Aan bod komen vragen als: Wat is cultuur? Waar moet u op letten? Hoe herkent u cultuurverschillen (uitspraken, verbaal en non-verbaal gedrag, emoties)? Hoe gaat u daarmee om? Welke interventies werken wel en welke niet? Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, met collega’s te oefenen en zo te ervaren welke uitwerking uw aanpak heeft op uw cliënten en wat het effect is van de door u gestelde vragen en van uw handelingen.

Inhoud van de workshop

1. Meer besef van de eigen cultuur door het bespreken van de elementen van uw identiteit waaronder begrepen uw normen- en waardensysteem. Hierdoor wordt duidelijk waarom u mogelijk vanuit uw verwachtingspatroon al dan niet onbewust oordeelt en reageert op het gedrag, emoties, uitspraken en de han-delingen van uw cliënten of collega’s.

2. (Nader) kennismaken met andere culturen en ervaren wat “het anders-zijn” ons doet,  beseffende dat die ander niet (slechts) een exponent is van een vreemde cultuur maar ook een eigen identiteit heeft; ontwikkelen van gevoel om met “het anders zijn” om te gaan; bespreken van internationale cultuur-uitingen en veronderstellingen bij intermenselijke contacten en -fricties en de wijze waarop u op een flexibele manier kunt reageren op de cultuuruitingen van uw cliënten. Hierdoor kunt u beter omgaan met hun verwachtingen en zo-doende met begrip en gepaste frustratie-reductie op de situatie inspelen.

3. Praktijkoefeningen over het omgaan met cultuurverschillen in de verschil-lende fasen van interne procedures, het mediationproces of van de rechts-praktijk, teneinde bij cliënten, collega’s, het management, opdrachtgevers en co-mediators interculturele vraagstukken te kunnen herkennen en daar op adequate wijze op in te spelen, met inachtneming van de waarborgen van uw beroepsprofiel.

Methodiek: Casuïstiek en persoonlijke leerdoelen worden vooraf geïnventa-riseerd. Bij alle onderdelen wordt eerst op interactieve wijze de theorie (model-len) behandeld en vervolgens wordt geoefend aan de hand van praktijkvoor-beelden (Handouts worden verschaft).

Datum/tijd en plaats: In company op aanvraag met afstemming van totaal-bedrag.

Over de trainer: De workshop wordt verzorgd door mr. drs. Gerla Voorbraak-Veira . Zij is sedert 2009 volledig werkzaam als gecertificeerd MfN mediator (met specialisatie arbeidsmediations) en jurist. Daarvoor heeft zij ruim 30 jaar als trainer, juridisch adviseur en wetgevingsjurist voor de overheid gewerkt. Als ambtenaar en ook als privé-persoon heeft zij veel landen bezocht en allerlei culturen van dichtbij leren kennen. Deze werkervaring en het kunnen omgaan met andere culturen, komt haar goed van pas in haar praktijk.

Aanmelden: via info@AdviesbureauVeira.nl door vermelding van uw naam, woonplaats en telefoonnummer en overmaking van het verschuldigde bedrag van € 285,- p.p (voor VBM Leden € 250,-) op IBAN 53 INGB 004840530 te name van Adviesbureau Veira. Vervolgens ontvangt u informatie ter voorbereiding van de workshop, een vragenlijst omtrent uw persoonlijke leerdoelen alsmede het dagprogramma en de locatiegegevens.

Nadere informatie:
Adviesbureau Veira
tel. 06-24256250
info@AdviesbureauVeira.nl
www. AdviesbureauVeira.nl